Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/artandeven/domains/duurzaamvechtdal.nl/public_html/cms/open_database.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2
Welkom bij Duurzaam door het Vechtdal - Duurzaam door het Vechtdal
Terug naar de beginpagina

Welkom bij Duurzaam door het Vechtdal

Welkom op de site van de Stichting "Duurzaam door het Vechtdal".

De Stichting is in 2007 opgericht door een aantal inwoners van het Vechtdal. Zij maakten zich ernstige zorgen over de schade, die de rigoureuze plannen van de provincie met de N340, zou aanrichten in ons mooie Vechtdal. Uit onderzoek bleek al snel dat de cijfers, die werden gehanteerd voor de verkeersgroei, veel te hoog waren.
Wij staan voor De Duurzame Variant van het oplossen van de knelpunten in de N340, gebaseerd op juiste cijfers… .Lees hierover verder in onze visie

Ook nu de discussie weer oplaait blijven wij bij ons uitgangspunt  

Passende veiligheid in balans met leefbaarheid voor het traject N 340 Dalfsen - Varsen

Op 5 februari 2014 hebben Provinciale Staten van Overijssel een uitvoeringskader voor de realisering van de N340 vastgesteld.

Duurzaam door het Vechtdal constateert dat er geen aanpassingen komen op het traject Dalfsen tot Varsen.

Wij veronderstellen dat dat betekent dat er geen aandacht is voor het aanpassen van het veiligheidsniveau naar de eisen van de huidige tijd. Dus afgestemd op de intensiteit van het gebruik van de N 340 en de relatie tot de leefomgeving en de leefbaarheid. Het gebied dient enerzijds op een fatsoenlijke manier ontsloten te blijven voor de bewoners en anderzijds dient de veiligheid van alle verkeersdeelnemers gewaarborgd te zijn, inclusief de fietsers en het landbouwverkeer op de parallelwegen. Wij pleiten daarom bij de provincie voor een bij het karakter van de nieuwe N 340 passende veiligheid in balans met de leefbaarheid van het gebied.

Binnen een 80 km/uur snelheidsregime mogen bestuurders afslaan. Terwijl dat in deze tijd (met veel meer en zwaarder vrachtverkeer dan vroeger en überhaupt meer verkeer) eigenlijk niet meer kan. Omdat achterliggende en tegemoetkomende bestuurders niet verwachten dat een andere bestuurder vol in de remmen moet om rechts of links af te slaan naar een gebiedsontsluitingsweg. Achterliggende bestuurders op de 80 km/u weg moeten in hun remmen omdat er 1 bestuurder besluit af te slaan. Potentieel gevaarlijk omdat je dat niet meer verwacht, mensen denken dat zo’n weg in deze tijd een stroomweg is met fatsoenlijke afslagen en opritten. 

Duurzaam door het Vechtdal is bereid mee te denken over oplossingen en is van mening dat daar niet lang mee gewacht kan worden. Beslissingen hierover hebben directe consequenties voor onder meer het aantal aansluitingen op de N340, het aantal oversteekplaatsen en de drukte op parallelwegen.

Hiervoor dienen naar onze mening tijdig middelen te worden gereserveerd uit de € 160 mln.

 Illustratie met een voorbeeld:

De N 340 tussen Dalfsen en Varsen kent praktisch geen in- en uitvoegstroken (op opstelstroken in het midden van de N 340 na). Ter hoogte van de Veldweg/Welsumerweg is een halve oplossing bedacht met slechts een opstelstrook in het midden.

1         Overig afslaand (bijv. komend uit de richting Ommen en Dalfsen waarbij rechtsaf wordt geslagen.

2         Oprijdend verkeer moet dat vanuit stilstand doen zonder invoegstrook.

3        Ook overstekend verkeer moet spitsroeden lopen. 

In deze situaties is het lastig om een ‘gaatje’ te vinden om de N 340 veilig te gebruiken tussen 2 tegengestelde verkeerstromen. Met name in de spits levert dit gevaarlijke situaties op.

 Daarom vragen wij met klem om aandacht voor de veiligheid op het tracé Dalfsen – Varsen.

© 2012 Duurzaam door het vechtdal